Retiment del Compte general

 

Tipus d'ens
Comarca
Nom
Nombre d'habitants entre i