Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080076000

  • Nom:

    Arenys de Munt
  • Població 2022:

    9278
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 07/09/2023 NORMAL       14/02/2024 10/11/2023
2021 20/10/2022 NORMAL       18/01/2023 17/01/2023
2020 09/09/2021 NORMAL       13/10/2021 14/10/2021
2019 17/12/2020 NORMAL       27/01/2021 28/01/2021
2018 26/09/2019 NORMAL       16/10/2019 17/10/2019
2017 15/11/2018 NORMAL       13/12/2018 19/12/2018
2016 09/10/2017 NORMAL     13/11/2017 16/11/2017
2015 09/10/2017 NORMAL     16/10/2017 23/11/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 08/10/2015 NORMAL > S S S S S 04/11/2015 23/10/2015
2013 23/10/2014 NORMAL > F F F F F 29/10/2014 03/11/2014
2012 25/09/2013 NORMAL > S S S S S 05/11/2013 12/11/2013
2011 13/09/2012 NORMAL > S S S S S 11/12/2012 12/12/2012
2010 17/11/2011 NORMAL  > F F F F F 16/01/2012 02/12/2011
2009 20/01/2011 NORMAL  > F F F F F 10/05/2011 11/05/2011
2008 08/04/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 15/01/2009 NORMAL  > F F F F F
2006 04/10/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S F
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.