Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080193310

  • Nom:

    Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats
Resum Detall
2021 30/09/2022 NORMAL    
2020 29/09/2021 NORMAL    
2019 30/10/2020 NORMAL    
2018 29/11/2019 NORMAL    
2017 28/09/2018 NORMAL    
2016 06/10/2017 NORMAL  
2015 30/09/2016 NORMAL  
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria
Resum Detall
2014 27/11/2015 NORMAL > F F F F F
2013 27/11/2015 NORMAL > F F F F F
2012 NORMAL > F F F F F
2011 25/07/2012 NORMAL > S S S S S
2010 30/11/2011 NORMAL  > F F F F F
2009 23/07/2010  > N N
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.