» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
Comptes generals tramitats
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model
Comptes i estats
ResumDetall (XBRL)
Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
2018   NORMAL   F F F F F
2017 28/9/2018 NORMAL   S S S S S
2016 6/10/2017 NORMAL   S S S S S
2015 30/9/2016 NORMAL   S S S S S
2014 27/11/2015 NORMAL   F F F F F
2013 27/11/2015 NORMAL   F F F F F
2012   NORMAL   F F F F F
2011 25/7/2012 NORMAL   S S S S S
2010 30/11/2011 NORMAL   F F F F F
2009 23/7/2010 NORMAL   S S S S S
2008 26/6/2009     S S S S S
 
Comptes generals tramitats
Any (1) Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació (2) PDF (3)
2007 S S S S
2006 S S S S
2005 F F F F  
2002 S S S S  
2001 S S S S  
2000 S S S S  
1999 S S S S  
1998 S S S S  
1997 S S S S  
1996 N N      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(3) Només es disposa dels fitxers PDF a partir de l'any 2004.