Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080370000

  • Nom:

    Calldetenes
  • Població 2022:

    2532
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 04/09/2023 NORMAL       29/09/2023 02/10/2023
2021 03/10/2022 NORMAL       11/10/2022 13/10/2022
2020 13/09/2021 NORMAL       28/09/2021 30/09/2021
2019 05/10/2020 NORMAL       21/10/2020 21/10/2020
2018 07/10/2019 NORMAL       31/10/2019 15/10/2019
2017 23/07/2018 NORMAL       29/08/2018 10/09/2018
2016 04/09/2017 NORMAL     03/11/2017 08/11/2017
2015 04/07/2016 NORMAL     19/10/2016 24/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 20/07/2015 NORMAL > S S S S S 27/07/2015 03/08/2015
2013 07/07/2014 NORMAL > S S S S S 20/08/2014 26/08/2014
2012 06/05/2013 NORMAL > S S S S S 13/09/2013 23/09/2013
2011 02/07/2012 NORMAL > S S S S S 17/07/2012 17/07/2012
2010 19/09/2011 NORMAL  > S S S S S 25/10/2011 09/11/2011
2009 17/07/2010 NORMAL  > S S S S S 31/08/2010 02/03/2011
2008 16/02/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 16/10/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 31/03/2008 NORMAL  > F N F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 N S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.