Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080556000

  • Nom:

    Castellcir
  • Població 2021:

    753
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 03/08/2022 SIMPLIFICAT       22/11/2022 23/11/2022
2020 11/08/2021 SIMPLIFICAT       06/09/2021 07/09/2021
2019 16/09/2020 SIMPLIFICAT       19/01/2021 20/01/2021
2018 04/09/2019 SIMPLIFICAT       09/10/2019 10/10/2019
2017 03/10/2018 SIMPLIFICAT       11/10/2018 16/10/2018
2016 27/09/2017 SIMPLIFICAT     15/11/2017 17/11/2017
2015 09/09/2016 SIMPLIFICAT     04/11/2016 08/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 04/09/2015 SIMPLIFICAT   S S S S S 01/10/2015 05/10/2015
2013 09/09/2014 SIMPLIFICAT   S S S S S 06/10/2014 07/10/2014
2012 10/09/2013 SIMPLIFICAT   S S S S S 05/11/2013 12/11/2013
2011 31/07/2012 SIMPLIFICAT   S S S S S 18/09/2012 18/09/2012
2010 01/09/2011 SIMPLIFICAT   S S S S S 18/10/2011 18/11/2011
2009 07/09/2010 SIMPLIFICAT   S S S S S 27/09/2010 14/03/2011
2008 06/10/2009 SIMPLIFICAT   S S S S S  
2007 16/09/2008 SIMPLIFICAT   S S S S S  
2006 09/10/2007 SIMPLIFICAT   S S S S S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 F F F F F F F  
1999 F F F F F F F    
1998 S S S N N S S  
1997 S S S S S S S
1995 S S S S S N S N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.