Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080608000

  • Nom:

    Castellfollit de Riubregós
  • Població 2021:

    163
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 18/10/2021 SIMPLIFICAT       23/11/2021  
2019 15/10/2020 SIMPLIFICAT       10/02/2021 10/02/2021
2018 19/12/2019 SIMPLIFICAT       20/01/2020 21/01/2020
2017 27/09/2018 SIMPLIFICAT       15/10/2018 17/10/2018
2016 13/09/2017 SIMPLIFICAT     08/02/2018 13/02/2018
2015 03/11/2016 SIMPLIFICAT     07/12/2016 13/12/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 30/06/2015 SIMPLIFICAT   S S S S S 09/07/2015 13/07/2015
2013 09/09/2014 SIMPLIFICAT   S S S S S 07/10/2014 10/10/2014
2012 10/12/2013 SIMPLIFICAT   F F F F F 06/02/2014 10/02/2014
2011 21/02/2013 SIMPLIFICAT   F F F F F 05/09/2013 05/09/2013
2010 13/01/2012 SIMPLIFICAT   F F F F F 29/05/2012 30/05/2012
2009 10/06/2011 SIMPLIFICAT     F F F F F 05/07/2011 06/07/2011
2008 20/09/2010 NORMAL     F F F F F  
2007 30/12/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 23/01/2008       F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 F F F F F F F  
2002 S S S S S S S  
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S  
1998 F F F F F F F  
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 N N N N N N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.