Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080734000

  • Nom:

    Cornellà de Llobregat
  • Població 2021:

    89300
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 27/09/2023 NORMAL     16/10/2023 13/10/2023
2021 20/07/2022 NORMAL     14/10/2022 17/10/2022
2020 28/07/2021 NORMAL     15/10/2021 15/10/2021
2019 23/12/2020 NORMAL     22/01/2021 25/01/2021
2018 25/09/2019 NORMAL     15/10/2019 16/10/2019
2017 27/09/2018 NORMAL     24/10/2018 26/10/2018
2016 05/10/2017 NORMAL   17/11/2017 24/10/2017
2015 29/09/2016 NORMAL   13/03/2017 03/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 30/07/2015 NORMAL > S S S S S 15/09/2015 15/09/2015
2013 25/09/2014 NORMAL > S S S S S 10/12/2014 10/10/2014
2012 25/07/2013 NORMAL > S S S S S 07/10/2013 08/11/2013
2011 26/07/2012 NORMAL > S S S S S 01/10/2012 01/10/2012
2010 28/07/2011 NORMAL  > S S S S S 11/10/2011 27/10/2011
2009 30/09/2010 NORMAL  > S S S S S 13/01/2011 15/03/2011
2008 23/04/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 31/07/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 26/07/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.