Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080734301

  • Nom:

    Institut Municipal de Radiodifusió
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats
Resum Detall
2022 27/09/2023 NORMAL    
2021 20/07/2022 NORMAL    
2020 28/07/2021 NORMAL    
2019 23/12/2020 NORMAL    
2018 25/09/2019 NORMAL    
2017 27/09/2018 NORMAL    
2016 05/10/2017 NORMAL  
2015 29/09/2016 NORMAL  
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria
Resum Detall
2014 30/07/2015 NORMAL > S S S S S
2013 25/09/2014 NORMAL > S S S S S
2012 25/07/2013 NORMAL > S S S S S
2011 26/07/2012 NORMAL > S S S S S
2010 28/07/2011 NORMAL  > S S S S S
2009 30/09/2010 NORMAL  > S S S S S
2008 23/07/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 31/07/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 26/07/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S F N S  
2002 S S S S S S S  
2001 S S S S S S S  
2000 S S S S S S S  
1999 S S S S S S S  
1998 S S S S S S  
1997 S S S S S S S  
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N N N  
1994 S S S S S N N N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.