Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080734502

  • Nom:

    Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2022 27/09/2023 NORMAL S S N N S
2021 20/07/2022 NORMAL S S S S S
2020 28/07/2021 NORMAL S S S S S
2019 23/12/2020 NORMAL S S S S S
2018 25/09/2019 NORMAL S S S S S
2017 27/09/2018 NORMAL S S S S S
2016 05/10/2017 NORMAL F F F F S
2015 29/09/2016 NORMAL S S S S S
2014 30/07/2015 NORMAL S S S S S
2013 25/09/2014 NORMAL S S S S S
2012 25/07/2013 NORMAL S S S S S
2011 26/07/2012 NORMAL S S S S S
2010 28/07/2011 NORMAL S S S S S
2009 30/09/2010 NORMAL S S S F S
2008 23/07/2009 S S S N S
Exercici Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació PDF
2007 S S S S
2006 S S S S
2005 S S S S
2004 S S S S
2003 S S S S  
2002 S S S S  
2001 S S S S  
2000 S S S S  
1999 S S S S  
1998 S S S S  
1997 S S S S  
1996 S S      
1995 S S      
1994 S S      
1993 S S      
1992 S S      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.