» Retiment del Compte general » Informació dels comptes generals tramitats
Cerca -
Informació dels comptes generals tramitats

 
Comptes generals tramitats
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model
Comptes i estats
ResumDetall (XBRL)
Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
2018 12/9/2019 ABREUJAT   S S     S
2017 19/9/2018 ABREUJAT   S S     S
2016 20/9/2017 ABREUJAT   F F     F
2015 28/9/2016 ABREUJAT   S S S   S
2014 16/9/2015 ABREUJAT   S S S   S
2013 17/9/2014 ABREUJAT   S S S   S
2012 18/9/2013 ABREUJAT   S S S   S
2011 19/9/2012 ABREUJAT   F F F   F
2010 21/9/2011 ABREUJAT   S S S   S
2009   ABREUJAT     F F F   F
2008 16/9/2009       F F F   F
 
Comptes generals tramitats
Any (1) Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació (2) PDF (3)
2007 F F F F  
2006 F F N F  
2005 S S N S
2004 S S N N
2003 S S S    
2002 S S S S  
2001 S S F S  
1999 S S S S  
1998 S S S S  
1997 S S N N  
1996 S S      
1995 S S      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(3) Només es disposa dels fitxers PDF a partir de l'any 2004.