Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080885000

  • Nom:

    Garriga
  • Població 2022:

    16788
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 28/09/2022 NORMAL       15/10/2022 17/10/2022
2020 04/10/2021 NORMAL       27/10/2021 27/10/2021
2019 29/12/2020 NORMAL       26/01/2021 28/01/2021
2018 25/09/2019 NORMAL       09/10/2019 10/10/2019
2017 25/07/2018 NORMAL       12/11/2018 22/10/2018
2016 27/09/2017 NORMAL     31/10/2017 03/11/2017
2015 28/09/2016 NORMAL     09/11/2016 17/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 30/09/2015 NORMAL > S S S S S 23/10/2015 27/10/2015
2013 30/07/2014 NORMAL > S S S S S 17/09/2014 22/09/2014
2012 24/07/2013 NORMAL > S S S S S 03/12/2013 19/11/2013
2011 26/09/2012 NORMAL > S S S S S 16/10/2012 23/01/2013
2010 21/09/2011 NORMAL  > S S S S S 18/10/2011 08/11/2011
2009 28/09/2010 NORMAL  > F F F F F 25/11/2010 14/03/2011
2008 22/07/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 23/07/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 12/09/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.