Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080885302

  • Nom:

    Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats
Resum Detall
2022 27/09/2023 NORMAL    
2021 28/09/2022 NORMAL    
2020 04/10/2021 NORMAL    
2019 29/12/2020 NORMAL    
2018 25/09/2019 NORMAL    
2017 25/07/2018 NORMAL    
2016 26/09/2017 NORMAL  
2015 28/09/2016 NORMAL  
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria
Resum Detall
2014 30/09/2015 NORMAL > S S S S S
2013 30/07/2014 NORMAL > S S S S S
2012 24/07/2013 NORMAL > S S S S S
2011 26/09/2012 NORMAL > S S S S S
2010 21/09/2011 NORMAL  > S S S S S
2009 28/09/2010 NORMAL  > F F F F F
2008 22/07/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 23/07/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 NORMAL  > S S S S S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.