Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080902000

  • Nom:

    Gaià
  • Població 2021:

    189
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 08/11/2023 SIMPLIFICAT       28/11/2023 21/11/2023
2021 13/12/2022 SIMPLIFICAT       02/01/2023 03/01/2023
2020 18/11/2021 SIMPLIFICAT       25/11/2021 02/12/2021
2019 15/09/2020 SIMPLIFICAT       11/01/2021 11/01/2021
2018 28/04/2019 SIMPLIFICAT       05/06/2019 07/06/2019
2017 14/08/2018 SIMPLIFICAT       29/08/2018 10/09/2018
2016 18/07/2017 SIMPLIFICAT     04/10/2017 09/10/2017
2015 19/09/2016 SIMPLIFICAT     03/11/2016 07/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 09/10/2015 SIMPLIFICAT > F F F F F 06/11/2015 10/11/2015
2013 11/07/2014 SIMPLIFICAT > S S S S S 25/09/2014 29/09/2014
2012 12/07/2013 SIMPLIFICAT > S S S S S 08/10/2013 11/11/2013
2011 13/07/2012 SIMPLIFICAT > F F F F F 13/11/2012 13/11/2012
2010 13/05/2011 SIMPLIFICAT  > S S S S S 03/10/2011 27/10/2011
2009 16/07/2010 SIMPLIFICAT  > F F F F F 19/11/2010 14/03/2011
2008 10/07/2009 SIMPLIFICAT  > S S S N S
2007 11/07/2008 SIMPLIFICAT  > S S S S S
2006 11/05/2007 SIMPLIFICAT  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.