Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080930000

  • Nom:

    Gisclareny
  • Població 2022:

    28
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 12/02/2022 SIMPLIFICAT       15/07/2022 31/05/2022
2019 25/11/2020 SIMPLIFICAT       09/02/2021 10/02/2021
2018 20/01/2020 SIMPLIFICAT       04/02/2020 04/02/2020
2017 27/10/2018 SIMPLIFICAT       11/07/2019 11/07/2019
2016 07/10/2017 SIMPLIFICAT     22/01/2018 24/01/2018
2015 17/09/2016 SIMPLIFICAT     21/11/2016 28/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 25/07/2015 SIMPLIFICAT > F F F F F 04/11/2015 05/11/2015
2013 21/09/2014 SIMPLIFICAT > F F F F F 28/10/2014 30/10/2014
2012 05/10/2013 SIMPLIFICAT > F F F F F 24/01/2014 09/12/2013
2011 15/09/2012 SIMPLIFICAT > S S S S S 02/11/2012 02/11/2012
2010 20/08/2011 SIMPLIFICAT  > S S S S S 19/10/2011 08/11/2011
2009 05/11/2010 SIMPLIFICAT  > F F F F F 29/11/2010 14/03/2011
2008 24/10/2009 SIMPLIFICAT  > F F F N F
2007 09/08/2008 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2006 03/11/2007 SIMPLIFICAT  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S  
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S  
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 F F F F F N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.