Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    080945000

  • Nom:

    Granada
  • Població 2021:

    2207
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 14/06/2022 NORMAL       21/07/2022 21/07/2022
2020 17/06/2021 NORMAL       22/07/2021 23/07/2021
2019 09/06/2020 NORMAL       01/10/2020 01/10/2020
2018 30/07/2019 NORMAL       06/11/2019 13/09/2019
2017 29/05/2018 NORMAL       03/07/2018 10/07/2018
2016 28/06/2017 NORMAL     23/01/2018 24/07/2017
2015 26/07/2016 NORMAL     09/03/2017 24/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 15/07/2015 NORMAL   S S S F S 04/12/2015 03/08/2015
2013 27/05/2014 NORMAL   S S S S S 02/07/2014 18/06/2014
2012 25/06/2013 NORMAL   S S S S S 14/10/2013 27/09/2013
2011 28/06/2012 NORMAL   S S S S S 09/07/2012 09/07/2012
2010 19/07/2011 NORMAL   S S S S S 26/04/2012 27/10/2011
2009 27/07/2010 NORMAL   S S S S S 11/01/2011 14/03/2011
2008 30/09/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 29/07/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 27/07/2007 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 F N F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.