Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081154000

  • Nom:

    Martorelles
  • Població 2022:

    4859
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 29/11/2021 NORMAL       02/11/2022 02/11/2022
2019 28/01/2021 NORMAL       19/10/2021 20/10/2021
2018 15/10/2020 NORMAL       18/11/2020 16/10/2020
2017 20/05/2019 NORMAL       15/10/2019 16/10/2019
2016 18/09/2017 NORMAL     13/10/2017 17/10/2017
2015 18/07/2016 NORMAL     07/10/2016 10/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 07/07/2015 NORMAL > S S S S S 13/07/2015 14/07/2015
2013 21/07/2014 NORMAL > S S S S S 10/09/2014 15/09/2014
2012 29/07/2013 NORMAL > S S S S S 19/09/2013 27/09/2013
2011 16/07/2012 NORMAL > S S S S S 25/07/2012 26/07/2012
2010 07/09/2011 NORMAL  > S S S S S 03/10/2011 27/10/2011
2009 26/07/2010 NORMAL  > S S S S S 28/09/2010 25/10/2011
2008 28/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 26/09/2008 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.