Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081593000

  • Nom:

    Parets del Vallès
  • Població 2021:

    18907
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 12/12/2023 NORMAL       03/01/2024 03/01/2024
2021 22/09/2022 NORMAL       19/10/2022 21/10/2022
2020 25/11/2021 NORMAL       07/02/2022 11/02/2022
2019 24/09/2020 NORMAL       08/02/2021 09/02/2021
2018 26/09/2019 NORMAL       16/10/2019 17/10/2019
2017   NORMAL       09/10/2018 14/11/2018
2016 09/10/2017 NORMAL     03/11/2017 05/12/2017
2015 24/11/2016 NORMAL     16/03/2017 13/12/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL > S S S S S 21/10/2015 28/10/2015
2013 24/09/2014 NORMAL > S S S S S 10/12/2014 13/10/2014
2012 19/09/2013 NORMAL > S S S S S 27/11/2013 19/11/2013
2011 20/09/2012 NORMAL > S S S S S 11/10/2012 11/10/2012
2010 22/09/2011 NORMAL  > S S S S S 03/11/2011 09/11/2011
2009 23/09/2010 NORMAL  > S S S S S 21/12/2010 22/03/2011
2008 24/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 25/09/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 13/09/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.