Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081727000

  • Nom:

    Premià de Mar
  • Població 2021:

    28523
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 21/09/2022 NORMAL       13/10/2022 17/10/2022
2020 22/09/2021 NORMAL       19/10/2021 05/10/2021
2019 20/01/2021 NORMAL       01/02/2021 01/02/2021
2018 18/09/2019 NORMAL       04/10/2019 07/10/2019
2017 19/09/2018 NORMAL       11/10/2018 18/10/2018
2016 27/09/2017 NORMAL     18/10/2017 20/10/2017
2015 28/09/2016 NORMAL     09/11/2016 14/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 22/07/2015 NORMAL   S S S S S 29/09/2015 05/10/2015
2013 23/07/2014 NORMAL   S S S S S 10/12/2014 22/09/2014
2012 25/09/2013 NORMAL   S S S S S 15/10/2013 12/11/2013
2011 19/09/2012 NORMAL   S S S S S 16/10/2012 17/10/2012
2010 21/09/2011 NORMAL   S S S S S 28/09/2011 27/10/2011
2009 15/09/2010 NORMAL   S S S S S 13/01/2011 25/03/2011
2008 16/09/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 17/09/2008 NORMAL     F F F F F  
2006   NORMAL   S S S S S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F S S S S F
2004 S S S S S S S S  
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.