Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    081727503

  • Nom:

    Premià Serveis Municipals, SL
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2022 19/07/2023 ABREUJAT S S S
2021 21/09/2022 ABREUJAT S S
2020 22/09/2021 ABREUJAT S S S
2019 20/01/2021 ABREUJAT S S S
2018 18/09/2019 ABREUJAT S S S
2017 19/09/2018 ABREUJAT S S S
2016 27/09/2017 ABREUJAT S S S
2015 28/09/2016 ABREUJAT S S S S
2014 22/07/2015 ABREUJAT S S S S
2013 23/07/2014 ABREUJAT S S S S
2012 25/09/2013 ABREUJAT S S S S
2011 19/09/2012 ABREUJAT S S S S
2010 21/09/2011 ABREUJAT S S S S
2009 15/09/2010 PIME N N N F
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.