Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082042000

  • Nom:

    Sant Climent de Llobregat
  • Població 2022:

    4170
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 28/07/2022 NORMAL       22/09/2022 23/09/2022
2020 30/09/2021 NORMAL       26/10/2021 27/10/2021
2019 24/09/2020 NORMAL       26/10/2020 26/10/2020
2018 28/11/2019 NORMAL       17/12/2019 18/12/2019
2017 27/09/2018 NORMAL       05/12/2018 16/10/2018
2016 28/09/2017 NORMAL     20/04/2018 13/11/2017
2015 29/09/2016 NORMAL     25/10/2016 27/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL > S S S S S 21/10/2015 27/10/2015
2013 22/09/2014 NORMAL > S S S S S 03/10/2014 08/10/2014
2012 25/07/2013 NORMAL > S S S S S 03/10/2013 07/10/2013
2011 31/07/2012 NORMAL > S S S S S 18/10/2012 23/01/2013
2010 29/09/2011 NORMAL  > S S S S S 11/10/2011 27/10/2011
2009 22/07/2010 NORMAL  > S S S S S 02/09/2010 24/03/2011
2008 26/11/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 18/11/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 17/05/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S  
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.