Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082093000

  • Nom:

    Sant Fost de Campsentelles
  • Població 2021:

    8997
Comptes generals tramitats
Any Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 08/02/2022 NORMAL       23/02/2022 07/03/2022
2019 08/06/2021 NORMAL       22/06/2021 22/06/2021
2018 17/12/2019 NORMAL       20/01/2020 13/01/2020
2017 11/12/2018 NORMAL       08/08/2019 20/12/2018
2016 30/10/2017 NORMAL     21/11/2017 23/11/2017
2015 13/10/2016 NORMAL     26/04/2017 28/10/2016
Any (1) Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL (5) Tramès al Tribunal de Comptes(6)
Resum Detall
2014 13/10/2015 NORMAL   S S S S S 07/12/2015 22/10/2015
2013 30/09/2014 NORMAL   S S S S S 10/12/2014 17/10/2014
2012 08/10/2013 NORMAL   F F F F F 03/12/2013 11/12/2013
2011 11/12/2012 NORMAL   F F F F F 12/02/2013 12/02/2013
2010 14/11/2011 NORMAL   F F F F F 15/02/2012 24/11/2011
2009 31/01/2011 NORMAL     F F F F F 16/03/2011 17/03/2011
2008 10/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2006   NORMAL   S N N S S  
Any (1) Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute (2) Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG (3) PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S  
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S F F F F F  
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S
1995 S S S S S S S N
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.

(1) El motiu pel qual no consten alguns anys a la taula és que no s'ha rebut cap tipus de documentació o està pendent de ser processada.

(2) Estat processat únicament per a les corporacions locals amb població superior a 5.000 habitants.

(3) Només es disposa d'aquesta informació a partir de l'any 1997.

(4) Informació tramesa per l'ens en relació amb la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics i la memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost.

(5) Data en què la Sindicatura comunica a la Direcció General d'Administració Local que el Compte general ha estat retut correctament. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.

(6) Data en què el Tribunal de Comptes confirma que s’ha rebut correctament el Compte general enviat per la Sindicatura. Informació disponible a partir de l’exercici 2009.