Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082606000

  • Nom:

    Santa Perpètua de Mogoda
  • Població 2021:

    26033
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 25/07/2023 NORMAL       09/10/2023 13/10/2023
2021 29/09/2022 NORMAL       26/10/2022 26/10/2022
2020 30/09/2021 NORMAL       24/02/2022 02/12/2021
2019 26/11/2020 NORMAL       02/02/2021 02/02/2021
2018 26/09/2019 NORMAL       19/06/2020 15/01/2020
2017 27/09/2018 NORMAL       12/11/2018 08/11/2018
2016 04/10/2017 NORMAL     29/05/2018 23/11/2017
2015 25/10/2016 NORMAL     28/03/2017 24/03/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL > S S S S S 22/10/2015 28/10/2015
2013 25/09/2014 NORMAL > S S S S S 17/10/2014 24/10/2014
2012 25/07/2013 NORMAL > S S S S S 21/11/2013 19/11/2013
2011 30/10/2012 NORMAL > F F F F F 19/11/2012 20/11/2012
2010 03/01/2012 NORMAL  > F F F F F 16/01/2012 17/01/2012
2009 30/09/2010 NORMAL  > F F F F F 12/04/2011 21/10/2011
2008 24/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 16/07/2009 NORMAL  > F F F F F
2006 31/01/2008 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F N F F F
2004 S S S S F F S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S N S S S
2000 S S S S N S N S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S N
1997 S S S S S S
1996 S S S S S S N S  
1995 S S S S N S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S F S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.