Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082634000

  • Nom:

    Sant Vicenç dels Horts
  • Població 2021:

    28115
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 20/07/2023 NORMAL       13/11/2023 18/10/2023
2021 20/10/2022 NORMAL       09/11/2022 04/11/2022
2020 22/07/2021 NORMAL       10/09/2021 14/09/2021
2019 16/07/2020 NORMAL       16/09/2020 17/09/2020
2018 18/07/2019 NORMAL       26/07/2019 26/07/2019
2017 19/07/2018 NORMAL       30/07/2018 03/08/2018
2016 20/07/2017 NORMAL     24/07/2017 24/07/2017
2015 21/07/2016 NORMAL     09/09/2016 05/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 16/07/2015 NORMAL > S S S S S 29/07/2015 24/07/2015
2013 17/07/2014 NORMAL > S S S S S 05/08/2014 12/08/2014
2012 18/07/2013 NORMAL > S S S S S 10/10/2013 08/11/2013
2011 24/07/2012 NORMAL > S S S S S 05/10/2012 05/10/2012
2010 23/08/2011 NORMAL  > S S S S S 20/09/2011 10/01/2012
2009 08/07/2010 NORMAL  > S S S S S 30/07/2010 23/09/2011
2008 17/07/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 19/09/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 14/09/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S F S S S
2002 S S S S F S S S
2001 S S S S N S N S  
2000 S S N S S S S S  
1999 S S S S S S S S  
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S F F S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.