Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082802000

  • Nom:

    Tavertet
  • Població 2022:

    116
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 15/09/2022 SIMPLIFICAT       15/11/2023 21/09/2023
2020 28/07/2022 SIMPLIFICAT       28/10/2022 28/10/2022
2019 28/07/2022 SIMPLIFICAT       28/10/2022 28/10/2022
2018 03/06/2020 SIMPLIFICAT       08/10/2020 20/10/2020
2017 22/05/2019 SIMPLIFICAT       29/10/2019 10/10/2019
2016 11/10/2017 SIMPLIFICAT     03/05/2018 08/05/2018
2015 03/10/2016 SIMPLIFICAT     18/11/2016 23/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 30/09/2015 SIMPLIFICAT > F F F F F 10/11/2015 11/11/2015
2013 29/10/2014 SIMPLIFICAT > F F F F F 02/11/2015 12/11/2014
2012 18/10/2013 SIMPLIFICAT > F F F F F 20/11/2013 27/11/2013
2011 10/09/2012 SIMPLIFICAT > F F F F F 12/11/2012 12/11/2012
2010 29/09/2011 NORMAL  > F F F F F 17/11/2011 18/11/2011
2009 17/09/2010 SIMPLIFICAT  > S S S S S 13/10/2010 31/03/2011
2008 24/01/2010 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2007 06/10/2008 SIMPLIFICAT  > F F F F F
2006 26/10/2007 SIMPLIFICAT  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.