Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082956000

  • Nom:

    Vallirana
  • Població 2022:

    15658
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 28/09/2023 NORMAL       17/10/2023 19/10/2023
2021 05/10/2022 NORMAL       17/10/2022 17/10/2022
2020 07/10/2021 NORMAL       20/10/2021 22/10/2021
2019 26/11/2020 NORMAL       19/02/2021 18/01/2021
2018 26/09/2019 NORMAL       21/11/2019 10/10/2019
2017 27/09/2018 NORMAL       19/10/2018 24/10/2018
2016 23/11/2017 NORMAL     12/12/2017 18/12/2017
2015 27/10/2016 NORMAL     09/10/2017 05/12/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 02/09/2015 NORMAL > S S S S S 22/01/2016 26/10/2015
2013 25/09/2014 NORMAL > S S S S S 13/10/2014 16/10/2014
2012 25/07/2013 NORMAL > S S S S S 29/10/2013 12/11/2013
2011 27/09/2012 NORMAL > S S S S S 15/11/2012 16/11/2012
2010 29/09/2011 NORMAL  > S S S S S 03/05/2012 08/11/2011
2009 30/07/2010 NORMAL  > S S S S S 08/11/2010
2008 31/07/2009 NORMAL  > S S S N S
2007 27/09/2007 NORMAL  > S S S N S
2006 27/09/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S  
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S F S S S
2002 S S S S S S S S  
2001 S S S S S S S S  
2000 S S S S S N S S  
1999 S S S S N N S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S F F S S N N N  
1992 F F F F F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.