Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    082981000

  • Nom:

    Vic
  • Població 2023:

    47545
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 08/05/2023 NORMAL       15/11/2023 13/10/2023
2021 25/07/2022 NORMAL       07/10/2022 17/10/2022
2020 12/07/2021 NORMAL       20/09/2021 29/07/2021
2019 27/07/2020 NORMAL       20/01/2021 24/11/2020
2018 15/07/2019 NORMAL       11/11/2019 11/10/2019
2017 01/08/2018 NORMAL       14/12/2018 29/10/2018
2016 06/07/2017 NORMAL     25/10/2017 17/11/2017
2015 14/09/2016 NORMAL     04/11/2016 08/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 09/09/2015 NORMAL > S S S S S 25/09/2015 05/10/2015
2013 08/09/2014 NORMAL > F F F F F 21/01/2015 26/01/2015
2012 09/09/2013 NORMAL > S S S S S 04/11/2013 12/11/2013
2011 17/09/2012 NORMAL > S S S S S 29/10/2012 30/10/2012
2010 02/05/2011 NORMAL  > S S S S S 12/01/2012 09/11/2011
2009 06/10/2010 NORMAL  > S S S F F 31/03/2011 08/11/2011
2008 06/07/2009 NORMAL  > S S S N N
2007 07/07/2008 NORMAL  > S S S N S
2006 03/09/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.