Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    083008000

  • Nom:

    Viladecavalls
  • Població 2022:

    7644
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 27/07/2022 NORMAL       16/05/2023 24/10/2022
2020 28/10/2021 NORMAL       08/03/2022 02/12/2021
2019 25/03/2021 NORMAL       28/04/2021 13/04/2021
2018 28/11/2019 NORMAL       10/01/2020 26/12/2019
2017 29/11/2018 NORMAL       14/12/2018 18/12/2018
2016 28/09/2017 NORMAL     18/12/2017 16/11/2017
2015 29/09/2016 NORMAL     16/11/2016 27/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 NORMAL > F F F F F 07/12/2015 12/11/2015
2013 25/09/2014 NORMAL > F F F F F 11/03/2015 03/11/2014
2012 26/09/2013 NORMAL > S S S S S 04/06/2014 14/11/2013
2011 29/11/2012 NORMAL > F F F F F 24/07/2013 24/07/2013
2010 29/09/2011 NORMAL  > F F F F F 06/02/2012 24/11/2011
2009 29/07/2010 NORMAL  > S S S S S 16/12/2010 29/03/2011
2008 24/09/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 31/07/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 19/12/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S F F N S N  
1993 F F F N N N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.