Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    083036000

  • Nom:

    Vilanova de Sau
  • Població 2023:

    320
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 07/08/2023 SIMPLIFICAT       04/10/2023 05/10/2023
2021 08/08/2022 SIMPLIFICAT       03/10/2022 04/10/2022
2020 02/08/2021 SIMPLIFICAT       29/09/2021 02/12/2021
2019 28/07/2020 SIMPLIFICAT       26/11/2020 27/11/2020
2018 14/10/2019 SIMPLIFICAT       30/10/2019 30/10/2019
2017 04/06/2018 SIMPLIFICAT       25/06/2018 02/07/2018
2016 12/06/2017 SIMPLIFICAT     08/08/2017 28/08/2017
2015 13/06/2016 SIMPLIFICAT     16/11/2016 17/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 03/08/2015 SIMPLIFICAT > S S S S S 07/09/2015 09/09/2015
2013 07/07/2014 SIMPLIFICAT > S S S S S 28/07/2014 12/08/2014
2012 23/09/2013 SIMPLIFICAT > S S S S S 07/10/2013 08/11/2013
2011 17/09/2012 SIMPLIFICAT > S S S S S 29/10/2012 29/10/2012
2010 12/09/2011 SIMPLIFICAT  > S S S S S 17/10/2011 27/10/2011
2009 06/09/2010 SIMPLIFICAT  > S S S S S 04/10/2010 29/03/2011
2008 06/07/2009 SIMPLIFICAT  > S S S S S
2007 08/09/2008 SIMPLIFICAT  > S S S S S
2006 08/10/2007 SIMPLIFICAT  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.