Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    089045501

  • Nom:

    Badia 2004 Promocions, SL -En liquidació- (Dissolt)
Exercici Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació PDF
2004 S S S N
2003 S S S S  
2002 S S S N  
2001 S S S S  
2000 S S S S  
1999 S S S S  
1998 S S N F  
1996 N N      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.