Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    170084000

  • Nom:

    Anglès
  • Població 2021:

    5709
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 26/09/2023 NORMAL       02/10/2023 03/10/2023
2021 27/09/2022 NORMAL       04/10/2022 05/10/2022
2020 28/09/2021 NORMAL       19/10/2021 20/10/2021
2019 28/12/2020 NORMAL       28/01/2021 29/01/2021
2018 08/10/2019 NORMAL       11/10/2019 14/10/2019
2017 25/09/2018 NORMAL       16/10/2018 18/10/2018
2016 26/09/2017 NORMAL     18/10/2017 20/10/2017
2015 27/09/2016 NORMAL     10/03/2017 02/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 11/08/2015 NORMAL > S S S S S 02/09/2015 04/09/2015
2013 16/09/2014 NORMAL > S S S S S 08/10/2014 13/10/2014
2012 24/09/2013 NORMAL > S S S S S 28/10/2013 11/11/2013
2011 26/09/2012 NORMAL > S S S S S 16/10/2012 16/10/2012
2010 13/12/2011 NORMAL  > F F F F F 12/06/2012 13/06/2012
2009 28/12/2010 NORMAL  > F F F F F 02/05/2012 12/02/2013
2008 09/09/2009 NORMAL  > F F F F F
2007 02/12/2008 NORMAL  > F F F N F
2006 02/10/2007 NORMAL  > F F F N F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S N S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S S S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.