Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    170486000

  • Nom:

    Castell-Platja d'Aro
  • Població 2022:

    11757
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 24/05/2023 NORMAL       20/07/2023 14/07/2023
2021 05/01/2023 NORMAL       31/01/2023 01/02/2023
2020 28/07/2021 NORMAL       07/10/2021 08/10/2021
2019 23/09/2020 NORMAL       13/11/2020 16/11/2020
2018 18/09/2019 NORMAL       02/10/2019 03/10/2019
2017 20/06/2018 NORMAL       09/07/2018 16/07/2018
2016 19/07/2017 NORMAL     26/09/2017 02/10/2017
2015 15/06/2016 NORMAL     17/11/2016 05/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 13/05/2015 NORMAL > S S S S S 13/08/2015 17/08/2015
2013 17/09/2014 NORMAL > S S S S S 14/10/2014 16/10/2014
2012 17/07/2013 NORMAL > S S S S S 29/10/2013 12/11/2013
2011 18/07/2012 NORMAL > S S S S S 03/09/2012 04/09/2012
2010 14/09/2011 NORMAL  > S S S S S 24/10/2011 09/11/2011
2009 20/07/2010 NORMAL  > S S S S S 29/09/2010 14/03/2011
2008 26/01/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 29/09/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 25/09/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S S
2004 S S S S S S S S
2003 S S S S S S S S
2002 S S S S S S S S
2001 S S S S S S S S
2000 S S S S S S S S
1999 S S S S S S S S
1998 S S S S S S S S
1997 S S S S S S S S
1996 S S S S S S S S  
1995 S S S S S S S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.