Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    171450301

  • Nom:

    Patronat Municipal de la Residència per a la Gent Gran "Vall de Ribes" (Dissolt)
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats
Resum Detall
2019 28/09/2020 NORMAL    
2018 22/07/2019 NORMAL    
2017 17/09/2018 NORMAL    
2016 06/10/2017 NORMAL  
2015 12/09/2016 NORMAL  
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria
Resum Detall
2014 07/09/2015 NORMAL > S S S S S
2013 19/09/2014 NORMAL > S S S S S
2012 29/07/2013 NORMAL > S S S S S
2011 01/10/2012 NORMAL > S S S S S
2010 26/09/2011 NORMAL  > S S S S S
2009 27/07/2010 NORMAL  > F F F F F
2008 23/02/2010 NORMAL  > F F F F F
2006 29/01/2008  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F N N
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S  
2002 S S S S S S S  
2001 S S S S S S S  
2000 S S S S S S S  
1999 S S S S S S S  
1998 S S S S S S S  
1997 S S S S S S S  
1996 S S S N S N S S  
1995 S S S N S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.