Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    171501000

  • Nom:

    Riudellots de la Selva
  • Població 2021:

    2076
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 19/09/2022 NORMAL       02/11/2022 03/11/2022
2020 20/09/2021 NORMAL       13/10/2021 14/10/2021
2019 21/09/2020 NORMAL       05/01/2021 07/01/2021
2018 25/09/2019 NORMAL       22/10/2019 23/10/2019
2017 20/07/2018 SIMPLIFICAT       18/10/2018 22/10/2018
2016 18/09/2017 SIMPLIFICAT     27/10/2017 31/10/2017
2015 12/09/2016 SIMPLIFICAT     17/11/2016 17/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 07/09/2015 SIMPLIFICAT   S S S S S 28/09/2015 30/09/2015
2013 14/05/2014 SIMPLIFICAT   S S S S S 28/10/2014 10/10/2014
2012 10/09/2013 SIMPLIFICAT   S S S S S 03/10/2013 08/10/2013
2011 02/07/2012 SIMPLIFICAT   S S S S S 14/09/2012 14/09/2012
2010 29/06/2011 SIMPLIFICAT   S S S S S 28/07/2011 27/10/2011
2009 14/07/2010 SIMPLIFICAT     F F F F F 24/11/2010 25/03/2011
2008 07/07/2009 SIMPLIFICAT     N F F N F  
2007 08/07/2008 SIMPLIFICAT     F F F N F  
2006 07/09/2007 SIMPLIFICAT   S S S S S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.