Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    179026501

  • Nom:

    Forallac Progrés, SAM
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 29/09/2022 PIME S S S
2020 29/07/2021 PIME S S S
2019 29/10/2020 PIME F F F
2018 25/07/2019 PIME F F
2017 12/11/2018 PIME F F F
2016 28/09/2017 PIME S S S
2015 11/10/2016 PIME S S S S
2014 23/07/2015 PIME S S S S
2013 09/10/2014 PIME S S S S
2012 18/09/2013 PIME S S S S
2011 25/10/2012 PIME F F F F
2010 14/12/2011 PIME F F F F
2009 10/02/2011 PIME F F F F
2008 01/10/2009 F F F F
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.