Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    250485000

  • Nom:

    Bell-lloc d'Urgell
  • Població 2021:

    2329
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 22/09/2022 SIMPLIFICAT       21/10/2022 24/10/2022
2020 23/09/2021 SIMPLIFICAT       08/10/2021 11/10/2021
2019 18/01/2021 SIMPLIFICAT       27/01/2021 28/01/2021
2018 10/10/2019 SIMPLIFICAT       15/10/2019 16/10/2019
2017   SIMPLIFICAT       11/10/2018 14/11/2018
2016   SIMPLIFICAT     07/11/2017 10/11/2017
2015 01/12/2016 SIMPLIFICAT     25/10/2016 02/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/09/2015 SIMPLIFICAT   S S S S S 19/10/2015 27/10/2015
2013 22/09/2014 SIMPLIFICAT   S S S S S 29/10/2014 13/10/2014
2012 19/09/2013 SIMPLIFICAT   S S S S S 26/02/2014 19/11/2013
2011 04/10/2012 SIMPLIFICAT   S S S S S 15/10/2012 16/10/2012
2010 20/10/2011 SIMPLIFICAT   F F F F F 15/11/2011 16/11/2011
2009 29/10/2010 SIMPLIFICAT     F F F F F 24/11/2010 09/03/2011
2008 02/02/2010 SIMPLIFICAT     F F F F F  
2007 29/12/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 19/12/2007 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S  
2001 F F F F F F F    
2000 F F F F F F F    
1999 F F F F F F F  
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S  
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.