Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    251193301

  • Nom:

    Patronat Municipal Assistencial de la Residència d'Avis de Juneda
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats
Resum Detall
2022 26/09/2023 NORMAL    
2021 28/09/2022 NORMAL    
2020 30/09/2021 NORMAL    
2019 26/11/2020 NORMAL    
2018 12/09/2019 NORMAL    
2017 16/08/2018 NORMAL    
2016 06/07/2017 NORMAL  
2015 11/08/2016 NORMAL  
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria
Resum Detall
2014 20/05/2015 NORMAL > S S S S S
2013 10/07/2014 NORMAL > S S S S S
2012 18/07/2013 NORMAL > S S S S S
2011 09/08/2012 NORMAL > S S S S S
2010 12/05/2011 NORMAL  > S S S S S
2009 19/08/2010 NORMAL  > S S S S S
2008 11/08/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 14/07/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 17/05/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S  
2003 S S S S S S S  
2002 S S S S S S S  
2001 S S S S S S S  
2000 S S S S S S S  
1999 S S S S S S S  
1998 S S S S S S S  
1997 S S S S S S S  
1996 S S S N S N S S  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.