Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    251291000

  • Nom:

    Llobera
  • Població 2022:

    202
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 02/08/2023 NORMAL       06/10/2023 13/10/2023
2021 06/09/2022 NORMAL       29/09/2022 30/09/2022
2020 07/09/2021 NORMAL       13/10/2021 14/10/2021
2019 07/07/2020 NORMAL       05/11/2020 10/11/2020
2018 03/09/2019 NORMAL       08/10/2019 10/10/2019
2017 06/08/2018 NORMAL       28/09/2018 02/10/2018
2016 31/07/2017 NORMAL     02/11/2017 03/11/2017
2015 12/09/2016 NORMAL     25/10/2016 27/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 28/09/2015 NORMAL > F F F F N 03/11/2015 05/11/2015
2013 04/08/2014 NORMAL > S S S S S 09/10/2014 14/10/2014
2012 08/07/2013 NORMAL > S S S S S 10/09/2013 23/09/2013
2011 06/08/2012 NORMAL > S S S S S 07/09/2012 07/09/2012
2010 03/10/2011 NORMAL  > S S S S S 17/10/2011 27/10/2011
2009 07/02/2011 NORMAL  > F F F F F 18/03/2011 18/03/2011
2008 07/04/2010 NORMAL  > F F F F F
2007 NORMAL  > F F F F F
2006 06/04/2009 NORMAL  > F F F N F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F  
2004 F F F F F F F
2003 F F F F F F F  
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S  
2000 S S S S S S S  
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.