Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    251312000

  • Nom:

    Massalcoreig
  • Població 2021:

    599
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2020 11/11/2021 NORMAL       13/01/2022 14/01/2022
2019 01/04/2021 NORMAL       07/04/2021 09/04/2021
2018 10/06/2019 NORMAL       17/10/2019 21/10/2019
2017 13/12/2018 NORMAL       21/03/2019 24/04/2019
2016 14/11/2017 NORMAL     14/12/2017 22/12/2017
2015 07/10/2016 NORMAL     21/10/2016 25/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 06/11/2015 NORMAL   F F F F F 03/05/2016 05/05/2016
2013 06/10/2014 NORMAL   S S S S S 16/10/2014 20/10/2014
2012 18/11/2013 NORMAL   F F F F F 22/07/2014 28/07/2014
2011 29/10/2012 NORMAL   F F F F F 17/12/2012 17/12/2012
2010 03/12/2011 NORMAL   F F F F F 20/02/2012 20/02/2012
2009 21/05/2011 NORMAL     F F F F F 05/07/2011 04/02/2013
2008 18/04/2011 NORMAL     F F F F F  
2007 16/12/2009 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F    
2004 S S S S S S S  
2003 S S S S S S S  
2002 S S S S S S S  
2001 S S N N N N N  
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S  
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S F S N S N
1995 S S S S S N S N  
1994 F F F F F N F N    
1993 F F F F F N N N    
1992 F F F F F N N N    
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.