Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    251462000

  • Nom:

    Navès
  • Població 2021:

    293
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 28/09/2022 NORMAL       10/10/2022 13/10/2022
2020 29/09/2021 NORMAL       05/10/2021 06/10/2021
2019 30/09/2020 NORMAL       23/11/2020 24/11/2020
2018 25/09/2019 NORMAL       01/10/2019 01/10/2019
2017 26/07/2018 NORMAL       10/08/2018 21/08/2018
2016 27/07/2017 NORMAL     09/10/2017 13/10/2017
2015 09/11/2016 NORMAL     01/12/2016 07/12/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 27/04/2015 NORMAL   S S S S S 09/10/2015 19/10/2015
2013 16/07/2014 NORMAL   S S S S S 08/10/2014 13/10/2014
2012 29/05/2013 NORMAL   S S S S S 14/10/2013 11/11/2013
2011 28/03/2012 NORMAL   S S S S S 15/10/2012 16/10/2012
2010 28/09/2011 NORMAL   S S S S S 05/10/2011 27/10/2011
2009 21/10/2010 NORMAL     F F F F F 23/11/2010 15/03/2011
2008 24/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 16/01/2009 NORMAL     F F F F F  
2006 19/12/2007 NORMAL     F F F F F  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 F F F F F F F  
2004 F F F F F F F  
2003 F F F F F F F  
2002 S S S S S S S  
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S  
1997 S S S S S S S  
1996 F F F F F N F N  
1995 S S S S S N S N  
1994 F S F S F N F N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.