Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    251497000

  • Nom:

    Oliana
  • Població 2023:

    1849
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 20/07/2023 NORMAL       14/11/2023 13/10/2023
2021 07/07/2022 NORMAL       27/09/2022 29/09/2022
2020 02/09/2021 NORMAL       10/09/2021 14/09/2021
2019 03/09/2020 NORMAL       28/09/2020 29/09/2020
2018 11/07/2019 NORMAL       08/10/2019 30/09/2019
2017 08/08/2018 NORMAL       14/09/2018 17/09/2018
2016 28/09/2017 NORMAL     19/10/2017 23/10/2017
2015 11/10/2016 NORMAL     02/11/2016 07/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 07/10/2015 NORMAL > S S S S S 19/10/2015 27/10/2015
2013 13/10/2014 NORMAL > S S S S S 30/10/2014 17/10/2014
2012 25/09/2013 NORMAL > S S S S S 24/10/2013 12/11/2013
2011 12/09/2012 NORMAL > S S S S S 26/10/2012 29/10/2012
2010 10/10/2011 NORMAL  > S S S S S 02/11/2011 09/11/2011
2009 13/09/2010 NORMAL  > S S S S S 19/10/2010 15/03/2011
2008 14/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 08/09/2008 NORMAL  > F F F N F
2006 12/11/2007 NORMAL  > F F F F F
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S  
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 F F F F F N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.