Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    251636000

  • Nom:

    Coma i la Pedra
  • Població 2022:

    278
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 12/07/2023 NORMAL       12/09/2023 08/09/2023
2021 23/09/2022 NORMAL       05/10/2022 27/10/2022
2020 28/05/2021 NORMAL       10/05/2022 15/06/2021
2019 29/07/2020 NORMAL       02/02/2021 02/02/2021
2018 23/05/2019 NORMAL       24/01/2020 24/01/2020
2017 28/08/2018 NORMAL       26/11/2018 08/11/2018
2016 11/07/2017 NORMAL     23/11/2017 11/10/2017
2015 23/08/2016 NORMAL     21/10/2016 24/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 15/09/2015 NORMAL > S S S S S 14/10/2015 23/10/2015
2013 01/07/2014 NORMAL > S S S S S 29/10/2014 23/07/2014
2012 18/06/2013 NORMAL > S S S S S 23/10/2013 12/11/2013
2011 02/10/2012 NORMAL > S S S S S 25/10/2012 25/10/2012
2010 11/10/2011 NORMAL  > F F F F F 22/11/2011 24/11/2011
2009 31/05/2010 NORMAL  > S S S S S 09/07/2010 15/03/2011
2008 NORMAL  > F F F F F
2007 05/05/2008 NORMAL  > F F F F F
2006 02/05/2007 NORMAL  > F F N F S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.