Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    430568000

  • Nom:

    Fatarella
  • Població 2023:

    891
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2022 27/06/2023 NORMAL       02/10/2023 03/10/2023
2021 22/09/2022 NORMAL       30/09/2022 03/10/2022
2020 08/07/2021 NORMAL       23/07/2021 23/07/2021
2019 08/10/2020 NORMAL       28/10/2020 29/10/2020
2018 25/09/2019 NORMAL       02/10/2019 03/10/2019
2017 02/08/2018 NORMAL       14/09/2018 17/09/2018
2016 20/07/2017 NORMAL     02/10/2017 11/10/2017
2015 14/07/2016 NORMAL     06/10/2016 11/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 09/07/2015 NORMAL > S S S S S 10/09/2015 15/09/2015
2013 19/06/2014 NORMAL > S S S S S 14/07/2014 15/07/2014
2012 31/07/2013 NORMAL > S S S S S 02/10/2013 08/10/2013
2011 05/07/2012 NORMAL > S S S S S 07/08/2012 07/08/2012
2010 17/05/2011 NORMAL  > S S S S S 27/09/2011 27/10/2011
2009 30/09/2010 NORMAL  > S S S S S 14/10/2010 14/03/2011
2008 24/09/2009 NORMAL  > S S S S S
2007 25/09/2008 NORMAL  > S S S S S
2006 24/05/2007 NORMAL  > S S S S S
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S F N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.