Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    430653000

  • Nom:

    Garcia
  • Població 2021:

    535
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 27/09/2022 NORMAL       04/10/2022 04/10/2022
2020 28/09/2021 NORMAL       04/10/2021 05/10/2021
2019 29/09/2020 NORMAL       02/12/2020 02/12/2020
2018 24/09/2019 NORMAL       03/10/2019 04/10/2019
2017 27/09/2018 NORMAL       16/10/2018 18/10/2018
2016 05/10/2017 NORMAL     19/10/2017 23/10/2017
2015 26/07/2016 NORMAL     22/09/2016 05/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 22/05/2015 NORMAL   S S S S S 02/06/2015 05/06/2015
2013 23/09/2014 NORMAL   S S S S S 06/10/2014 06/10/2014
2012 26/06/2013 NORMAL   S S S S S 06/08/2013 13/09/2013
2011 20/08/2012 NORMAL   S S S S S 06/09/2012 06/09/2012
2010 09/08/2011 NORMAL   S S S S S 07/09/2011 27/10/2011
2009 11/08/2010 NORMAL   S S S S S 03/09/2010 14/03/2011
2008 15/12/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 25/09/2008 NORMAL   S S S S S  
2006 08/11/2007 NORMAL   S S S S S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 S S S S S S S
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.