Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    431554504

  • Nom:

    Tortosasport, SL
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2021 12-09-2022 ABREUJAT   S S     S
2020 04-10-2021 ABREUJAT   S S     S
2019 04-01-2021 ABREUJAT   S S     S
2018 07-10-2019 ABREUJAT   S S     S
2017 17-09-2018 ABREUJAT   S S     S
2016 18-09-2017 ABREUJAT   S S     S
2015 12-09-2016 ABREUJAT   S S S   S
2014 14-09-2015 ABREUJAT   S S S   S
2013 01-09-2014 ABREUJAT   S S S   S
2012 05-08-2013 ABREUJAT   S S S   S
2011 03-12-2012 ABREUJAT   F F F   F
2010 05-12-2011 ABREUJAT   F F F   F
2009 04-10-2010 ABREUJAT   S S S   S
2008 25-11-2009       F F F   F
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.