Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    700316000

  • Nom:

    Montenartró
  • Població 2021:

    25
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 05/10/2022 NORMAL       16/10/2022 17/10/2022
2020 05/10/2021 NORMAL       07/02/2022 08/10/2021
2019 23/06/2020 NORMAL       19/02/2021 02/02/2021
2018 23/07/2019 NORMAL       30/07/2019 30/07/2019
2017 26/09/2018 NORMAL       04/10/2018 08/10/2018
2016 18/07/2017 NORMAL     03/11/2017 07/11/2017
2015 07/06/2016 NORMAL     17/10/2016 20/10/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 23/06/2015 NORMAL   S S S S S 13/08/2015 17/08/2015
2013 02/09/2014 NORMAL   S S S S S 25/09/2014 29/09/2014
2012 03/09/2013 NORMAL   S S S S S 04/10/2013 07/10/2013
2011 26/07/2012 NORMAL   F F F F F 03/01/2013 04/01/2013
2010 26/07/2011 NORMAL   S S S S S 19/10/2011 08/11/2011
2009 20/11/2010 NORMAL     F F F F F 31/05/2011 07/06/2011
2008 15/11/2009 NORMAL     F F F F F  
2007 07/10/2008 NORMAL     F F F F F  
2006 30/10/2006 BASIC   F F S N S  
Exercici Liquidació pressup. Resultat pressup. Romanent tresorer. Balanç situació Compte resultats Estat del deute Estat tresorer. Liquidació pressup. exer. tancats Aprovació CG PDF
2005 S S S S S S S
2004 F F F F F F F  
2003 S S S S S S S
2002 S S S S S S S
2001 S S S S S S S
2000 S S S S S S S
1999 S S S S S S S
1998 S S S S S S S
1997 S S S S S S S
1996 S S S S S N S N  
1995 S S S S S N S N  
1994 S S S S S N S N  
1993 S S S S S N N N  
1992 S S S S S N N N  
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.