Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    700700000

  • Nom:

    Talladell
  • Població 2022:

    245
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2021 30/09/2022 NORMAL       24/10/2022 25/10/2022
2020 14/10/2021 NORMAL       26/10/2021 26/10/2021
2019 18/01/2021 NORMAL       27/01/2021 28/01/2021
2018 12/07/2019 NORMAL       08/10/2019 09/10/2019
2017   NORMAL       07/11/2018 14/11/2018
2016 10/10/2017 NORMAL     02/11/2017 07/11/2017
2015 07/10/2016 NORMAL     11/11/2016 17/11/2016
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 05/06/2015 NORMAL > S S S S S 26/08/2015 28/08/2015
2013 08/08/2014 NORMAL > S S S S S 05/09/2014 12/09/2014
2012 01/10/2013 NORMAL > S S S S S 14/10/2013 12/11/2013
2011 28/09/2012 NORMAL > F S S S S 08/11/2013 04/09/2013
2010 05/12/2011 NORMAL  > F F F N F 23/01/2012 04/02/2013
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.