Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    820027503

  • Nom:

    Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (Dissolt)
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2010 NORMAL F F F F S
2009 NORMAL F F F F F
2008 16/07/2009 N N N N S
Exercici Balanç Pèrdues i guanys Memòria Aprovació PDF
2007 S S S S
2006 S S N S
2005 S S S S
2004 S S S N
2003 S S S    
2002 S S S S  
2001 S S S S  
2000 S S S S  
1999 S S S S  
1998 S S S F  
1997 S S S S  
1996 S S      
1995 S S      
1994 S S      
1993 S S      
1992 S S      
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.