Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    820033503

  • Nom:

    Transports de Barcelona, SA
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model Comptes i estats Balanç Compte de pèrdues i guanys Canvis en el patrimoni net Fluxos d'efectiu Memòria
Resum Detall (XBRL)
2022 26/09/2023 NORMAL S S S S S
2021 27/09/2022 NORMAL S S S S S
2020 28/09/2021 NORMAL S S S S S
2019 29/09/2020 NORMAL S S S S S
2018 01/10/2019 NORMAL S S S S S
2017 24/07/2018 NORMAL S S S S S
2016 25/07/2017 NORMAL S S S S S
2015 26/07/2016 NORMAL S S S S S
2014 14/07/2015 NORMAL S S S S S
2013 22/07/2014 NORMAL S S S S S
2012 30/07/2013 ABREUJAT F F F F S
2011 24/07/2012 NORMAL S S S S S
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.