Llista d'ens dependents

  • Ens:

    081957000

  • Nom:

    Sant Agustí de Lluçanès
  • Població 2021:

    92